שמאות רכוש

הערכת נזק רכוש הוא התחום העיקרי בעבודתו של כל שמאי רכוש. הערכת נזק  רכוש מבוצעת תמיד בתהליך מבוקר ובנוי מראש בשלבים וזאת במטרה לספק בסיום הערכת הנזקים את חוות הדעת המדויקת ביותר לגבי …