שמאות חקלאית

הערכת נזק חקלאי הוא התחום העיקרי בעבודתו של כל שמאי חקלאי. הערכת נזק  חקלאי מבוצעת תמיד בתהליך מבוקר ובנוי מראש בשלבים וזאת במטרה לספק בסיום הערכת הנזקים את חוות הדעת …